Selasa, 04 September 2012

Terjemahan KO ONG KOAN SI IM KENG

Terjemahan KO ONG KOAN SI IM KENG

Apa saja makna/terjemahan KO ONG KOAN SI IM KENG Koan Si Im Poo Sat, Lam :

Koan Si Im Poo Sat, Lam Bu Hut, Lam Bu Hoat, Lam Bu Ceeng, Hut Kok Yu
Yan, Hut Hoat Siang In, Siang Lok Ngo Ceeng, Yu Yan Hut Hoat, Lam Bu Mo
Ho Phoan Jiak Phoo Loo Bit, Si Tay Sin Ciu, Lam Bu Mo Ho Phoan Jiak
Phoo
Loo Bit, Si Tay Beeng Ciu, Lam Bu Mo Ho Phoan Jiak Phoo Loo Bit, Si Bu
Siang Ciu, Lam Bu Mo Ho Phoan Jiak Phoo Loo Bit, Si Bu Teeng Teeng Ciu,
Lam Bu Ceeng Kong Pit Bit Hut, Hoat Cong Hut, Su Cu Khong Hut, Ciok Yu
Ong Hut, Hut Koo Si Bi Teeng Ong Hut, Hoat Hou Hut, Kim Kong Cong Su Cu
Yu Hi Hut, Poo Sin Hut, Sin Thong Hut, Yoo' Su Liu Li Kong Ong Hut,
Phou
Kong Kong Teek San Ong Hut, Sian Cu Kong Teek Poo Ong Hut, Koo Khi Chit
Hut, Bi Lay Hian Kiap Chian Hut, Chian Ngo Peek Hut, Ban Ngo Chian Hut,
Ngo Peek Hoa Sin Hut, Peek Ek Kim Kong Cong Hut, Teeng Kong Hut, Liok
Hong Liok Hut, Beeng Hoo: Tong Hong Poo Kong Goat Tian Goat Biao Cun Im
Ong Hut, Lam Hong Sou Kin Hoa Ong Hut, See Hong Coo Ong Sin Thong Hiam
Hoa Ong Hut, Pak Hong Goat Tian Cheeng Ceeng Hut,Siang Hong Bu Sou
Ceeng
Cin Poo Sin Hut, He Hong Sian Ceek Goat Im Ong Hut. Bu Liang Siu Hut,
Too Poo Hut, Sik Ka Mo Ni Hut, Bi Leek Hut, O Cee Hut, O Mi Thoo Hut,
Tiong Yang It Chiat Ciong Seeng, Cay Hut See Kay Tiong Cia, Heeng Cu I
Tee Siang, Kip Cay Hi Khong Tiong, Cu Yu I It Chiat Ciong Seeng, Kok
Leeng An Un Hiu Sit, Tiu Ya Siu Ti, Sim Siang Kiu Siong Chu Keeng,
Leeng
Biat Seeng Su Khou, Siao Ti Cu Tou Hay, Lam Bu Tay Beeng Koan Si Im,
Koan Beeng Koan Si Im, Koo Beeng Koan Si Im, Khay Beeng Koan Si Im,
Yoo'
Ong Poo Sat, Yoo' Siang Poo Sat, Bun Cu Su Li Poo Sat, Phou Hian Poo
Sat, Hi Khong Cong Poo Sat, Tee Cong Ong Poo Sat, Cheeng Liang Poo San
Ek Ban Cun Poo Sat, Phou Kong Ong Ji Lay Hoa Sin Poo Sat, Liam Liam
Siong Chu Keeng, Chit Hut Si Cun, Ceek Soat Ciu Uat:
"Li Phoo Li Phoo Tee, Kiu Ho Kiu Ho Tee, Thoo Loo Ni Tee, Ni Ho Loo
Tee,
Pi Li Ni Tee, Mo Ho Ka Tee, Cin Leeng Khian Tee..Soa Poo Ho" (3 kali)

Sip Hong Koan Si Im
It Chiat Cu Poo Sat
Sia Goan Kiu Ciong Seeng
Cheeng Beeng Sik Kay Thoat

Jiak Yu Pok Hok Cia
In Khin Ui Kay Soat
Jiak Si Yu In Yan
Tok Siong Khao Put Coat

Siong Keeng Boan Chian Phian
Liam Liam Sim Put Coat
Hwee Hiam Put Leeng Siang
Too Peeng Lip Thui Ciat

Hui No Seeng Hoan Hi
Su Cia Pian Seeng Hoat
Bou Gan Chu Si Hi
Cu Hut Put Bong SoatArtinya:

Terpujilah Avalokitesvara Bodhisattva, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya,
Namo Sanghaya
Bagi siapa yang ingin mencapai Buddha-kchetra, maka Buddha Dharma akan
menjadi penolongnya.
Jika senantiasa senang berlaku suci dan bersih dari Sang "Aku", pasti
dapat membantu diperolehnya Buddha Dharma

Namo Maha Pradjnaparamita adalah Mantera Yang Maha Keramat. Namo Maha
Pradjnaparamita adalah Mantera Yang Maha Gemilang. Namo Maha
Pradjnaparamita adalah Mantera Yang Tiada Bandingnya. Namo Tjeeng Kong
Pit Bit Hut, Hoat Tjong Hut, Su Tju Khong Hut, Tjiok Yu Ong Hut.

Sang Buddha memberitahu kepada Si Bi Teeng Ong Hut, Hoat Ho Hut, Kim
Kong Tjong Su Tju Yu Hi Hut, Poo Sin Hut, Sin Thong Hut, Yoo' Su Liu Li
Kong Ong Hut, Phou Kong Kong Teek San Ong Hut, Sian Tju Kong Teek Poo
Ong Hut, Tujuh Buddha yang telah lampau, ribuan Buddha dari Bhadra
Kalpa
yang sekarang dan yang akan datang, seribu lima ratus Buddha, lima
belas
ribu Buddha, lima ratus Hoa Sin Hut, seratus juta Kim Kong Tjong Hut,
Teeng Kong Hut, Enam Buddha dari enam penjuru, yakni: Poo Kong Goat
Tian
Goat Biao Tjun Im Ong Hut dari Timur, Sou Kin Hoa Ong Hut dari Selatan,
Tjo Ong Sin Thong Hiam Hoa Ong Hut dari Barat, Goat Tian Tjheeng Tjeeng
Hut dari Utara, Bu Sou Tjeeng Tjin Poo Siu Hut dari Atas, Sian Tjeek
Goat Im Ong Hut dari Bawah. Bu Liang Siu Hut, Too Poo Hut, Seek Ka Mo
Ni
Hut, Bi Leek Hut, O Tjee Hut, O Mi Thoo Hut, para mahkluk di
tengah-tengah (dunia yang fana ini), yang berada di dalam Buddha
kchetra, yang berjalan dan menetap di atas bumi dan yang di angkasa.
Karena belas-kasihanNya kepada seluruh makhluk itu, maka dititahkanNya
agar masing-masing mengasuhnya dengan aman dan tenang, setiap siang
hari
dan petang senantiasa membina diri, dalam hati senantiasa melafalkan
Sutra ini. Dengan berbuat demikian dapatlah memadamkan api penderitaan
daripada kehidupan dan kematian, serta memusnahkan segala marabahaya.

Namo Avalokitesvara Bodhisattva Yang Maha Cemerlang, Avalokitesvara
Bodhisattva sebagai Pengawas Yang Cemerlang, Avalokitesvara Bodhisattva
sebagai Pelindung Maha Agung Yang Cemerlang, Avalokitesvara Bodhisattva
sebagai Pembuka Pintu Keselamatan, Kebahagiaan Yang Cemerlang. Yoo' Ong
Poo Sat. Yoo' Siang Poo Sat, Samantabhadra Bodhisattva, Hi Kong Tjong
Poo Sat, Ksitigarbha Bodhisattva, Tjeeng Liang Poo San Ek Ban Tjun Poo
Sat, Pho Kong Ong Dji Lay Hoa Sin Poo Sat, dari satu Kchana sampai pada
Kchana yang lain terus melafalkan Sutra ini, Tujuh Buddha Lokadjyechtha
akan melindungi.

Bacalah Mantera seperti yang tersebut di bawah ini:
"Li Phoo Li Phoo Tee, Kiu Ho Kiu Ho Tee, Thoo Loo Ni Tee, Ni Ho Loo
Tee,
Pi Li Ni Tee, Mo Ho Ka Tee, Tjin Leeng Khian Tee, Soa Poo Ho" (3 kali)

Kwan Si Im yang berada di sepuluh penjuru,
Seluruh para Bodhisattva,
Bersumpah hendak menolong seluruh makhluk yang ada,
Dengan hanya menyebut namaNya, terbebaslah dari semua derita.

Jikalau ada orang yang bijaksana,
Dengan tekun dan berprihatin bisa mencapai Kebebasan,
Asalkan ada dasar kebajikan dan keyakinan
Tiap hari membaca dan melafalkan tanpa hentinya.

Bila telah melafalkan sampai seribu jurus banyaknya,
Dari satu Kchana sampai Kchana yang lain, Sang Hati terus dalam sadar
tiada putusnya,
Maka api takkan dapat melukainya,
Segala senjata tajam akan segera terpatah sendirinya.

Yang membenci berbalik menjadi sayang,
Yang mati akan jadi hidup bergelora,
Janganlah ragu, bahwa semua ini hampa,
Para Buddha tak pernah khilaf dalam kata-kata

0 komentar:

Posting Komentar

Analitic

Suasana angin Topan di surabaya november 2017

Suhu Malaysia yang gagal Panggil Shen

Upacara Buddha Tantrayana Kalacakra indonesia

Four Faces Buddha in Thailand 1 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=jnI1C-C765I

SemienFo At Thailand 2 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=GOzLybAhJ2s

Informasi

 
;