Jumat, 02 November 2012

Kumpulan Liam keng

PUJIAN DUPA HARUM

Lou Hiang Ca Jiat, Hoat Kay Bong Hun,
Cu Hut Hay Hwee Seek Yao Bun, Swi Chu Kiat Siang In,
Seeng I Hong In, Cu Hut Hian Coan Sin.

Lam Bu Hiang In Kay Poo Sat Mo Ho Sat (3x)


Pendupaan telah hangat menyala dan memanas.
Dharmadatu diliputi ole wangi asap harum.
Dalam musyawarah besar para Buddha, Memancarkan aroma harum.
Dimana mana membentuk awan keberuntungan
Ketika Sujud tengah berlimpah limpah.
Para Buddha menampakkan diri Nya.

Terpujilah Bodhisatva Mahasatva Hiang In Kay (3x)


Mantra TAY PIE CIU

1.   Namo Ratna Triayi, Terpujilah Ketiga Mustika (Ratna) Yang Suci
2.   Namo Ariayi, Terpujilah Para Suci-Wan
3.   Avalokitesvara Ariayi, Sang Avalokitesvara Yang Suci
4.   Bodhisattva Bayai, Bodhisattva Yang Perkasa
5.   Mahasatva Bayai, Mahasatva Yang Perkasa
6.   Maha Karunikayai, Beliau Yang Maha Welas Asih
7.   Aum, Dengan Hikmad
8.   Satpravar Ariayi, Sang Buddha, Junjungan Guru
9.   Sutranatrasa, Penggubah Sutra Pitaka Nan Ampuh
10. Namo Siri Dharma Ariayi, Pujilah Sang Dharma Suci Yang Membahagiakan
11. Avalokitesvara Rindha Biya, Pujilah Avalokitesvara Yang Bersemayam tekun
12. Namo Narakundhi, Pujilah Beliau nan Ber-iman Bijak dan Kasih
13. Hiri Maha Ratna Sammi, Beliau nan Memancarkan Sinar Agung
14. Sarva Adhadhu Subhiyai, Tidak ada kaya-raya, bebas kemiskinan-bersih-suci tanpa penderitaan
15. Asikin, Dharma nan Tiada taranya
16. Sattva Sattha Namava Sattha Nama Bhaga, Para Makhluk agung nan Bebas tanpa bekas
17. Marva Trata, Para Dewa dan Suci-wan
18. Sidharta Trata, Beliau yang telah menyelesaikan tugas Sucinya
19. Aum Avalokes, Dengan Khidmat MemandangNya
20. Lokati, Dengan penuh kewelas-asihan
21. Kaloti, Dengan penuh Nasehat serta penuh Ajaran
22. Iseri, Dengan penuh Hati terbuka
23. Maha Bodhisattva, Makhluk-agung nan Maha mengerti
24. Sattva Sattva, Makhluk-makhluk nan Bebas segalanya
25. Mara Mara, Yang Maha Kuasa
26. Mahes Mahes Rudrajin, Para makhluk-agung bersemayam diatas Seroja
27. Guru Guru Karma, Sang Guru Junjungan yang bijaksana
28. Turu Turu Varjayati, Beliau yang berhati seroja putih bersih tak ternodakan
29. Maha Varjayati, Nan berdasarkan Dharma Agung
30. Dhara Dhara, Pembawa Labu-kering serta sanggup memberikan segalanya
31. Trini, Beliau Nan Gagah Perkasa
32. Sarva Raya, MataNya yang bersinar menembusi segalanya
33. Chara Chara, Tindak-tandukNya nan Tak tercatatkan
34. Nama Varmara, Beliau nan Ter-Sakti
35. Mukti, Beliau Yang bersemayam di-Istana Kebebasan
36. Trihes Ihes, Beliau Penunjuk sang Ajaran
37. Sarma Sarma, Beliau Yang Penuh Kecerdasan Akal Agung
38. Arasham Buddha Rasari, Lord Buddha Pemutar Sang Cakra
39. Varsa Varsam, Telah berjuta-juta tahun lamanya
40. Buddha Rasari, Sang Buddha selalu memutar Sang Cakra
41. Huru Huru Mira, Melaksanakan khotbah Penerangan
42. Huru Huru Hesri, Adakalanya Beliau Berkhotbah tanpa suara
43. Sara Sara, BatinNya Teguh Tak Tergoyahkan
44. Seri Seri, Dengan Perkasa Mempertahankan TujuanNya
45. Seru Seru, Dengan Tekun menikmati Hasil KebahagiaanNya
46. Bodhiya Bodhiya, Dengan Penuh Kecerdasan-akal Murni
47. Buddhaya Buddhaya, Beliau Yang Maha Tahu, Yang Maha Mengerti
48. Maitreya, Sinar Maitreya-Nya Yang Maha Pengasih
49. Narakundi, Yang Penuh Keteguhan Tekad
50. Trisitnina, Beliau, Penakluk Seluruh Dharma
51. Baddjamana, NamaNya Yang Harum
52. Svaha, Sadhu (Semoga tercapai hal itu)
53. Sitdhaya, Pencapaian HasilNya
54. Svaha, Sadhu (Semoga demikian hal itu)
55. Maha Sidhaya, Pencapaian Hasil-Hasil AgungNya
56. Svaha, Sadhu (Semoga demikian hal itu)
57. Sitdha Ariayi, Beliau Yang Suci, Tidak timbul hasil-hasil (karma) Baru
58. Sarva Ariayi, Sang Avalokitesvara Yang Suci
59. Svaha, Sadhu
60. Narakundi, Yang Penuh Keteguhan Tekad
61. Svaha, Sadhu
62. Mara Nara, PikiranNya Yang Maha Agung
63. Svaha, Sadhu
64. Setiara Sangha Amukghaya, Yang Melindungi Para Siswa Kegerbang Kebebasan
65. Svaha, Sadhu
66. Sarva Maha Sitdhaya Ariayi, Sang Avalokitesvara Agung yang tidak Taranya
67. Svaha, Sadhu
68. Chakra Sitdhaya, Pencapai sang Chakra (Buddha Dharma)
69. Svaha, Sadhu
70. Buddha Dharma Sitdhaya, Hasil hasil Buddha Dharma Yang Tiada taranya
71. Svaha, Sadhu
72. Narakundi Bhaga Ariayi, Duhai Dikau nan bersemayam diatas Seroja merah, Tekat teguhNya yang maha suci
73. Svaha, Sadhu
74. Marvarisin Karma Ariayi, Perangai dan Perbuatan (Karma) Nya Agung yang Suci
75. Svaha, Sadhu
76. Namo Ratna Triayi, Pujilah Ketiga Ratna Yang Suci
77. Namo Ariayi, Pujilah Para Suci-wan
78. Avalokitesvara Ariayi, Sang Avalokitesvara Yang Suci
79. Svaha, Sadhu
80. Aum, Dengan khidmat
81. Sidhartha, Pujilah Beliau Penyelesai Tugas
82. Bhandala, Dan Penemu Sang Dharma
83. Bhadeayi, Beliau Pencapai Kebahagiaan Abadi
84. Svaha, Semoga Hal itu tercapai demikian (Sadhu)

Dibaca 7x :
AUM BADJERAH DHARMA KIRIKU
NAMA SAMMATHA BUDDHANAUM
AUM AVAM RAM HAM SVAHA


CAN HUT KI (Gatha Pujian pada Buddha)

O Mi Thoo Hut Sin Kim Seek
Siang Ho Kong Beeng Bu Teeng Lun
Peek Hoo Uan Cwan Ngo Si Bi
Kam Bok Teeng Cheeng Su Tay Hay
Kong Tiong Hwa Hut Bu Sou Ek
Hwa Poo Sat Ciong Eek Bu Pian
Su Sip Pat Goan Tou Ciong Seeng
Kiu Phin Ham Leeng Teeng Pi Gan
Lam Bu See Hoong Keek Lok See Kay
Tay Cu Tay Pi O Mi Thoo Hut
Lam Bu O Mi Thoo Hut
Lam Bu Koan Si Im Poo Sat
Lam But Tay Si Ci Poo Sat
Lam Bu Cheeng Ceeng Tay Hay Ciong Poo Sat


Amithabha Buddha dengan tubuh ke emas an, wajah Nya yang tenang, teduh, baik bercahaya gilang gemilang tiada banding nya.
Dari tanda di tengah dahi nya keluar rambut putih yang halus dan panjang seperti lima Gunung semeru melingkar lingkar Mata Nya yang ungu seperti menjernihkan Empat Samudera Besar Di dalam sinar nya terdapat Nirmanakaya Hyang Buddha yang tak terhitung banyaknya.
Para Nirmanakaya Hyang Bodhisatva pun tiada tara jumlahnya.
Empat puluh delapan sumpah / prasetya / tekad menyebrangkan para mahluk dari lautan samsara / penderitaan.
Walaupun Penitis di alam Sukha terdiri dari Sembilan tingkat, namun seluruh umat dapat mencapai Pantai Seberang Bahagia.
 
 
HUT SOAT KOO ONG KOAN SI IM KENG

Koan Si Im Poo Sat, Lam Bu Hut, Lam Bu Hoat, Lam Bu Ceeng, Hut Kok Yu Yan, Hut Hoat Siang In, Siang Lok Ngo Ceeng, Yu Yan Hut Hoat…

Lam Bu Mo Ho Phoan Jiak Poo Loo Bit, Si Tay Sin Ciu
Lam Bu Mo Ho Phoan Jiak Poo Loo Bit, Si Tay Beeng Ciu
Lam Bu Mo Ho Phoan Jiak Poo Loo Bit, Si Bu Siang Ciu
Lam Bu Mo Ho Phoan Jiak Poo Loo Bit, Si Bu Teeng Teeng Ciu

Lam Bu Ceeng Kong Pit Bit Hut, Hoat Cong Hut, Su Cu Khong Hut, Ciok Yu Ong Hut, Hut Koo Si Bi Teeng Ong Hut, Hoat Hou Hut, Kim Kong Cong Su Cu Yu Hi Hut, Poo Sin Hut, Sin Thong Hut, Yoo Su Liu Li Kong Ong Hut, Phou Kong Kong Teek San Ong Hut, Sian Cu Kong Teek Poo Ong Hut, Koo Khi Cit Hut, Bi Lay Hian Kiap Chian Hut, Chian Ngo Peek Hut, Ban Ngo Chian Hut, Ngo Peek Hoa Sin Hut, Peek Ek Kim Kong Cong Hut, Teeng Kong Hut, Liok Hong Liok Hut,
Beeng Ho…

Tong Hong Poo Kong Goat Tian Goat Biao Cun Im Ong Hut,
Lam Hong Sou Kin Hoa Ong Hut,
See Hong Coo Ong Sin Thong Hiam Hoa Ong Hut,
Pak Hong Goat Tian Cheeng Ceeng Hut,
Siang Hong Bu Sou Ceeng Cin Poo Siu Hut,
He Hong Sian Ceek Goat Im Ong Hut,

Bu Liang Siu Hut, Too Poo Hut, Seek Ka Mo Ni Hut, Bi Leek Hut,
O Cee Hut, O Mi Thoo Hut, Tiong Yang It Ciat Ciong Seeng,
Cay Hut See Kay Tiong Cia, Heeng Cu I Tee Siang,
Kip Cay Hi Khong Tiong, Cu Yu I It Chiat Ciong Seeng,
Kok Leeng An Un Hiu Sit, Tiu Ya Siu Ti,
Sim Siang Kiu Siong Chu Keeng, Leeng Biat Seeng Su Khou,
Siao Ti Cu Tou Hay,
Lam Bu Tay Beeng Koan Si Im, Koan Beeng Koan Si Im,
Koo Beeng Koan Si Im, Khay Beeng Koan Si Im,

Yoo Ong Poo Sat, Yoo Siang Poo Sat, Bun Cu Su Li Poo Sat, Phou Hian Poo Sat, Hi Khong Cong Poo Sat,
Tee Cong Ong Poo Sat,
Cheeng Liang Poo San Ek Ban Cun Poo Sat,
Phou Kong Ong Ji Lay Hoa Sin Poo Sat,
Liam Liam Siong Chu Keeng, Chit Hut Si Cun,
Ceek Soat Ciu Uat…

Li Phoo Li Phoo Tee, Kiu Ho Kiu Ho Tee, Thoo Loo Ni Tee, Ni Ho Loo Tee, Pi Li Ni Tee, Mo Ho Ka Tee, Cin Leeng Khian Tee, Soa Poo Ho..Avalokitesvara Bhodisatva, Aku berlindung pada Buddha, Dharma, Sangha,
Diperolehnya Buddha Kchetra karena ada pendorong nya,
Diperolehnya Dharma karena ada benih / bibit nya,
Apabila senantiasa berbahagia dan bersih dari KE AKU AN (ego) maka dapat lah memperoleh Dharma.

Terpujilah Maha Prajna Paramita adalah mantra yang maha keramat,
Terpujilah Maha Prajna Paramita adalah mantra yang gemilang,
Terpujilah Maha Prajna Paramita adalah mantra yang terluhur,
Terpujilah Maha Prajna Paramita adalah mantra yang tiada banding nya,
Terpujilah Ceeng Kong Pit Bit Hut, Hoat Cong Hut, Su Cu Khong Hut, Ciok Yu Ong Hut

Hyang Buddha bersabda kepada Si Bi Teeng Ong Hut, Hoat Hou Hut, Kim Kong Cong Su Cu Yu Hi Hut, Poo Sin Hut, Sin Thong Hut, Yoo Su Liu Li Kong Ong Hut, Phou Kong Kong Teek San Ong Hut, Sian Cu Kong Teek Poo Ong Hut, tujuh Buddha yang telah lampau, ribuan Buddha dari Bhadra Kalpa yang sekarang dan yang akan datang. 1500 Buddha, 15.000 Buddha, 500 Hoa Sin Hut, 100 juta Kim Kong Cong Hut, Teeng Kong Hut,

Enam Buddha dari 6 penjuru ialah
Poo Kong Goat Tian Goat Biao Cun Im Ong Hut dari Timur,
Sou Kin Hoa Ong Hut dari Selatan,
Coo Ong Sin Thong Hiam Hoa Ong Hut dari Barat,
Goat Tian Cheeng Ceeng Hut dari Utara,
Bu Sou Ceeng Cin Poo Siu Hut dari Atas,
Sian Ceek Goat Im Ong Hut dari Bawah,

Bu Liang Siu Hut, Too Poo Hut, Seek Ka Mo Ni Hut, Bi Leek Hut,
O Cee Hut, O Mi Thoo Hut, para makhluk di tengah tengah (dunia yang fana ini), yang berada dalam Buddha Kchetra, yang berjalan dan menetap di atas bumi dan yang di angkasa.
Karena belas kasihan nya kepada semua makhluk maka dititahkan Nya agar masing masing mengasuhnya dengan aman dan tenang.
Setiap siang & petang hari senantiasa membina diri, dalam hati senantiasa melafalkan Sutra ini.
Dengan berbuat demikian dapat lah memadamkan api penderitaan dari Kehidupan dan Kematian serta memusnahkan segala mara bahaya.

Terpujilah Avalokitesvara Bodhisatva yang maha cemerlang.
Avalokitesvara Bodhisatva sebagai pengawas yang cemerlang, sebagai pelindung yang maha agung,
Avalokitesvara Bodhisatva sebagai pembuka pintu keselamatan dan kebahagiaan yang cemerlang.

Yoo Ong Poo Sat, Yoo Siang Poo Sat, Samantabhadra Bodhisatva, Hi Khong Cong Poo Sat, Kshitigarbha Bodhisatva, Cheeng Liang Poo San Ek Ban Cun Poo Sat, Phou Kong Ong Ji Lay Hoa Sin Poo Sat, dari satu Kchana (= 1/4500 detik) pada Kchana yang lain terus melafalkan Sutra ini, tujuh Buddha Lokadjyechtha lalu membaca mantra sebagai berikut : “Li Phoo Li Phoo Tee, Kiu Ho Kiu Ho Tee, Thoo Loo Ni Tee, Ni Ho Loo Tee, Pi Li Ni Tee, Mo Ho Ka Tee, Cin Leeng Khian Tee, Soa Poo Ho”.

Sip Hong Koan Si Im
It Chiat Cu Poo Sat
Sia Goan Kiu Ciong Seeng
Cheeng Beeng Sik Kay Thoat
Jiak Yu Pok Hok Cia
In Khin Ui Kay Soat
Jiak Si Yu In Yan
Tok Siong Khao Put Coat
Siong Keeng Boan Chian Phian
Liam Liam Sim Put Coat
Hwee Hiam Put Leeng Siang
Too Peeng Lip Thui Ciat
Hui No Seeng Hoan Hi
Su Cia Pian Seeng Hoat
Bou Gan Chu Si Hi
Cu Hut Put Bong Soat


Avalokitesvara Bodhisatva di sepuluh penjuru selalu berada,
Seluruh Bodhisatva bertekad / bersumpah hendak menolong seluruh makhluk yang ada,
Dengan menyebut nama Nya, terbebaslah dari semua derita,
Bilamana menyebut nama Nya, terbebaslah dari semua derita,
Bilamana ada nan bijaksana, Dengan gita dan prihati haruslah mencapai Kebebasan Nya,
Asalkan ada benih / bibit dan motivasi nya.
 
 
 
KOAN IM POO SEENG KENG

Lam Bu Koan Si Im Poo Sat, Lam Bu Hut, Lam Bu Hoat
Lam Bu Ceeng, I Hut Yu In, I Hut Yu Yan, Hut Hoat Siang Yin,
Siang Lok Ngo Ceeng, Tiao Liam Koan Si Im, Bo Liam Koan Si Im,
Liam Liam Ciong Sim Khi, Liam Hut Put Li Sim,
Thian Lo Sin, Tee Lo Sin, Jin Li Lan, Lan Li Sin,
It Ciat Cay Yang Hoa Ui Tin.
Lam Bu Mo Ho Phoan Jiak Phoo Lo Bit


Terpujilah Avalokitesvara Bodhisatva, Aku berlindung pada Buddha, Dharma, Sangha.
Dengan Buddha yang ada dalam benih hati nya, Selama nya aku bahagia dalam ketenangan.
Setiap subuh melafalkan Koan Si Im Keng. Setiap senja melafalkan Koan Si Im Keng.
Setiap lafal timbul dari hati sanubari.
Melafalkan Keng tidak boleh menyimpang dari hati sanubari.

Malaikat langit, Malaikat bumi, semoga semua manusia terhindar dari kesukaran dan penderitaan. Semoga semua kesukaran & penderitaan meninggalkan kita.
Semoga semua malapetaka menjadi hancur lebur.
Terpujilah Maha Prajna Paramita.
 
PEEK I KOAN IM TAY SU SIN CIU

Lam Bu Tay Cu Tay Pi, Sim Seeng, Kiu Khou Kiu Lan,
Kong Tay Leeng Kam, Koan Si Im Poo Sat (3x)

Lam Bu Hut, Lam Bu Hoat, Lam Bu Ceeng
Tah Ci Too, Aum, Ka Loo Hoat Too, Ka Loo Hoat Too
Ka Hoo Hoat Too, Loo Ka Hoat Too, Soa Poo Ho.
Thian Loo Sin, Tee Loo Sin, Jin Li Lan, Lan Li Sin,
It Chiat Cay Yang Hoa Ui Tin.

Lam Bu Mo Ho Phoan Jiak Phoo Loo BitTerpujilah Bodhisatva Avalokitesvara Yang Maha Welas Asih dan Maha Kasih Sayang, Yang senantiasa mendengar ratapan derita, Penolong bagi umat yang berada dalam penderitaan (3x).

Aku berlindung pada Buddha, Dharma Sangha, Malaikat Langit, Malaikat Bumi, Semoga manusia terhindar dari penderitaan. Semoga penderitaan meninggalkan kita. Semoga seluruh malapetaka menjadi hancur lebur.

Terpujilah Maha Prajna Paramita.
 
 KOAN IM KIU KHOU KENG

Lam Bu Kiu Khou Kiu Lan Koan Si Im Poo Sat
Peek Chian Ban Ek Hut, Heeng Hoo Swa Sou Hut
Bu Liang Kong Teek Hut, Hut Koo A Lan Gan.
Chu Keeng Tay Seeng,

Leeng Kiu Gak Kiu, Leeng Kiu Tiong Peeng,
Leeng Kiu Chian Cay Peek Lan Khou,
Jiak Jin Siong Teek It Chian Phian,

It Sin Li Khou Lan, Sioang Teek It Ban Phian,
Hap Ke Li Khou Lan, Lam Bu Hut Leek Ui,
Lam Bu Hut Leek Hou, Su Jin Bu Ou Sim,
Leeng Jin Sin Teek Tou, Hwee Kong Poo Sat,
Hwi Sian Poo Sat, A Yok Tay Thian Ong,
Ceeng Tian Poo Sat, A Yok Tay Thian Ong,
Ceeng Tian Poo Sat, Mo Khiu Mo Khiu,
Cheeng Ceeng Pi Khiu,
Koan Su Teek San, Sioang Su Teek Hiu,
Cu Tay Poo Sat, Ngo Pek A Lo Han,
Kiu Hou Tee Cu Sin, Seek Kay Li Khou Lan, Cu Jian Koan Si Im, Eng Lok Put Si Kay,
Khin Thook Chian Ban Phian,
Ka Soo Cu Jian Teek Kay Thoat,
Sin Siu Hong Heeng, Ceek Soat Cin Gan Uat.

Kim Poo Kim Poo Tee, Thoo Loo Ni Tee,
Ni Ka Loo Tee, Phoo Thi Soa Poo Ho


Terpujilah Avalokitesvara Bodhisatva, Penolong para makhluk yang tengah menderita. Ratusan, ribuan, laksaan, jutaan Buddha yang jumlah nya banyak bagai pasir di tepi Sungai Gangga, para Buddha yang tak terbatas budi & jasa Nya.
Hyang Buddha bersabda kepada Ananda : “Sutra ini sangat lah suci, dapat menolong yang terpenjara, yang sakit keras, yang dalam kesukaran dan penderitaan. Bilamana ada yang dapat melafalkan 1.000 jurus, diri nya akan terhindar dari kesukaran / penderitaan. Bila dapat melafalkan 1.000 jurus maka rumah tangga akan terhindar dari kesukaran / penderitaan”.
Berlindunglah dalam Buddha (kesucian) agar terbebas dari hati yang jahat sehingga dapat menyebrang ke pantai bahagia.
Berkah dari Hwee Kong Po Sat, Hwi Sian Po Sat, A Yok Tay Thian Ong, Cheeng Tian Po Sat, Mo Khiu, Mo Khiu, Sangha Suci, masalah yang menyangkut umum dapat dihilangkan, yang menyangkut pribadi dapat diselesaikan.
Semoga Bodhisatva Mahasatva, 500 Arahat (Lohan) semua nya melindungi kita, agar dapat terbebas dari segala kesukaran dan penderitaan.
Wajarlah Avalokitesvara Bodhisatva tidak perlu melepaskan Kalung Mutiara Nya. Barang siapa rajin membaca Sutra ini, maka akan terbebas dari segala mara bahaya.

Jalankanlah dengan kesujudan hati, dan panjatkanlah :
“Kim Poo Kim Poo Tee, Thoo Loo Ni Tee,
Ni Ka Loo Tee, Phoo Thi Soa Poo Ho”
 
 
Kuan Shi Yin Pao Sheng Tsing (Meng Shou Tsing)

Na Mo Kua Shi Yin Phu Sat    Na Mo Fut    Na Mo Fa    Na Mo Seng
Yu Fut You Yin    Yu Fut You Yan    Fut Fa Siang Yin    Chang Le Wo Cing
Cao Nian Kuan Shi Yin    Mu Nian Kuan Shi Yin    Nian Nian Cung Sin
Nian Fut Pu Li Sin    Thian Lo Shen Ti Lo Shen    Jen Li Nan
Nan Li Shen    Yi Cie Cai Yang Hua Wei Chen    Na Mo Mo Ho Pan Juo
Po Lo Mi


Terpujilah Bodhisattva Avalokitesvara !
Terpujilah Sang Buddha ! Terpujilah Dharma ! Terpujilah Sangha !
Karena kami berhubungan dengan Buddha
Karena kami berjodoh dengan Buddha
Sang Buddha dan Dharma juga berhubungan bersama
Kami senantiasa senang akan kesucian
Kami memuji Kuan Shi Yin Phu Sat pada siang hari
Kami memuji Kuan Shi Yin Phu Sat pada sore hari
Puji-memuji kesucian timbul di dalam hati
Puji-memuji Bodhisattva-Bodhisattva ada di dalam hati kami
Thian Lo Shen, Ti Lo Shen
Kami telah membebaskan diri dari penderitaan
Penderitaan juga lenyap dari seluruh badan
Dan segala malapetaka, marabahaya lebur menjadi debu !
Namo Maha Pradnya Paramita !
 
PHOAN JIAK PHOO LOO BIT TOO SIM KHENG (Maha Prajna Paramita Hridaya Sutra)

Koan Cu Cay Poo Sat,
Heeng Chim Phoan Jiak Phoo Loo Bit Too Si,
Ciao Kian Ngo Un Kay Khong,
Tou It Chiat Khou Ek,
Sia Li Cu, Seek Put I Khong, Khong Put I Seek,
Seek Ceek Si Khong, Khong Ceek Si Seek,
Siu Siang Heeng Sit, Ek Hok Ji Si.

Sia Li Cu, Si Cu Hoat Khong Siang, Put Seeng Put Biat,
Put Kou Put Ceeng, Put Ceeng Put Kiam, Si Kou Khong Tiong,
Bu Seek, Bu Siu Siang Heeng Sit, Bu Gan Ji Pit Siat Sin I,
Bu Seek Seeng Hiang Bi Chiok Hoat, Bu Gan Kay,
Nay Ci Bu I Sit Kay, Bu Bu Beeng, Ek Bu Bu Beeng Cin,
Nay Ci Bu Loo Su, Ek Bu Loo Su Cin, Bu Khou Chip Biat Too,
Bu Ti Ek Bu Teek, I Bu See Teek Kou, Phoo Thi Sat Twee,
I Phoan Jiak Phoo Loo Bit Too, Kou Sim Bu Koa Gay,
Bu Koa Gay, Kou Bu Yu Khiong Pou, Uan Li Tian Too Bong Siang, Kiu Keeng Liap Phoan.

Sam Si Cu Hut, I Phoan Jiak Phoo Loo Bit Too,
Kou Teek A Jiok Too Loo Sam, Mao Sam Phoo Thi,
Kou Ti Phoan Jiak Phoo Loo Bit Too, Si Tay Sin Chiu,
Si Tay Beeng Ciu, Si Bu Siang Ciu, Si Bu Teeng Teeng Ciu,
Leeng Ti It Chiat Khou, Cin Sit Put Hi,
Kou Soat Phoan Jiak Phoo Loo Bit Too Ciu,
Ceek Soat Ciu Uat.

Kiat Tee Kiat Tee, Phoo Loo Kiat Tee,
Phoo Loo Ceeng Kiat Tee, Phoo Thi Sat Phoo Ho


Tatkala meneropong ke dalam, kepada Cu Cay Po Sat (Bodhisatva atau Majikan dalam diri sendiri : “Kwan Im Po Sat) dan dengan mendalam membina diri menurut Pradjnaparamita, maka tertampaklah nyata, bahwa Pantcha Skhandha (1. Rupa = wujud; 2. Vedana = perasaan; 3. Sanmdjna = pencerapan; 4. Samskhara = bentuk pikiran; 5. Vidjnana = pengertian / kesadaran) kesemuanya itu S’unya (kosong) adanya. Berdasarkan “Penglihatan” inilah, maka terhembuslah segala penderitaan.

O S’arira, Rupa tak berbeda dengan S’unya, S’unya tak berbeda dengan Rupa, Rupa adalah S’unya, S’unya adalah Rupa. Demikianpun dengan perasaan, pencerapan, bentuk pikiran dan kesadaran.

O S’arira, semua Dharma adalah S’unya : tidak hidup, tidak musnah ; tidak noda, tidak murni ; tidak bertambah, tidak berkurang ; maka itulah berada dalam kekosongan. Tiada rupa, tiada perasaan, pencerapan, pikiran ataupun kesadaran ; tiada mata, telinga, hidung, suara, bebauan, rasa lidah,rasa kontak dan Dharma.

Tiada dunia penglihatan, sampaikan tiada dunia pengertian atau kesadaran. Tiada Avidya, pun berarti tiada yang terang, sampai seterang – terangnya : sampai tiada tua dan mati ; juga tiada batas, tiada tua dan matinya. Tiada penderitaan, Penghimpun Penderitaan, Pemusnahan Penderitaan, dan Jalan Untuk Memusnahkan Penderitaan. Tiada Kebijaksanaan, pun juga tiada Pendapat.

Oleh karena tiada yang didapat, maka Beliau itu Boddhisattva. Inilah berkat tulus mengabdi atau mengikuti prinsip daripada Pradjna – Paramita, sehingga tiada kelekatan atau kemacetan. Karena tiada kelekatan dan atau kemacetan, maka tiada kekhawatiran maupun ketakutan ; sehingga untuk selama – lamanya terbebas dari pikiran – pikiran lamunan yang membalikkan kebenaran dan tercapailah Parinirvana.

Para Buddha dari tiga zaman, kesemuanya adalah berkat membina diri menurut Pradjnaparamita lah, maka mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sebab inilah maka diketahui, bahwa Pradjnaparamita adalah sebuah mantera Yang Maha Keramat, Mantera Yang Maha Terang, Mantera Terluhur, Mantera Yang Tiada Bandingnya, Yang dapat membasmi segala penderitaan.

Kesemuanya ini adalah sesungguhnya dan sama sekali bukanlah omong kosong. Maka itu sebutlah Mantera dari Pradjnaparamita yang berbunyi :
“Gate Gate Paragate Parasanmgate Bodhi ---Svaha.”
 

2 komentar:

Unknown mengatakan...

namo pen shi. shi jia momifo namo omitfoto namo ta chi ta pe kwan shi im pu sa

ChandraDH mengatakan...

Mohon HUT Sobat O Mi tho keng.please kalo ada yg punya. Terima kasih. Omithohud

Posting Komentar

Analitic

Suasana angin Topan di surabaya november 2017

Suhu Malaysia yang gagal Panggil Shen

Upacara Buddha Tantrayana Kalacakra indonesia

Four Faces Buddha in Thailand 1 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=jnI1C-C765I

SemienFo At Thailand 2 (Copy Paste Link ini) https://www.youtube.com/watch?v=GOzLybAhJ2s

Informasi

 
;